Lời nhắc: Google Calendar và Assistant Reminders sẽ sớm chuyển sang Google Tasks

Tháng 4 17, 2023


Vào tháng 2/2023, Google đã chia sẻ các kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của việc chuyển Google Calendar và Assistant Reminders sang Google Tasks. 

Xin lưu ý rằng nếu sử dụng tài khoản Google cho cơ quan và trường học, thì người dùng sẽ bắt đầu thấy lời nhắc trong Assistant và Calendar để chuyển lời nhắc được tạo trong các ứng dụng này sang Tasks. Để biết thêm thông tin về việc di chuyển này, vui lòng tham khảo thông báo của Google.

Nguồn: LVtech