Cùng thuyết trình Google Slides trong Google Meet

Tháng 4 21, 2023


Tính năng mới:

Dựa trên thông báo của năm ngoái về việc thuyết trình Google Slides trực tiếp trong Google Meet và khả năng mới nhất để xem ghi chú diễn giả trong Meet, Google sẽ thêm một tính năng mới cho phép nhiều người cùng nhau thuyết trình trong Meet. Với tư cách là người thuyết trình chính, người dùng có thể chỉ định người tham gia cùng thuyết trình. Với tư cách là người cùng thuyết trình, người dùng có thể:

 • Xem các điều khiển đối tượng, bản thuyết trình và Slides trong một cửa sổ

 • Điều hướng bản thuyết trình

 • Bắt đầu và dừng phương tiện trong bản thuyết trình

Co-present Google Slides in Google Meet

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Điều này giúp loại bỏ nhu cầu yêu cầu đồng nghiệp chuyển sang trang trình bày tiếp theo trong bản thuyết trình, dẫn đến quá trình chuyển đổi mượt mà hơn và giảm thiểu phiền nhiễu. Ngoài ra, tính năng này còn thu hẹp khoảng cách giữa những người làm việc từ các địa điểm khác nhau.

Thông tin chi tiết:

Tính năng này yêu cầu máy tính có trình duyệt Google Chrome.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Là người thuyết trình chính:

   • Để bắt đầu một bài thuyết trình, hãy chọn “trình bày một thẻ” trong Meet > “bắt đầu trình chiếu”.

   • Để thêm người cùng thuyết trình, hãy chọn "Thêm người cùng thuyết trình" trong trình đơn thả xuống của bảng điều khiển mọi người.

   • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát bản trình bày trong Google Meet.

  • Là người cùng trình bày:

   • Người dùng sẽ được thông báo rằng người thuyết trình chính đã chỉ định làm người cùng thuyết trình.

   • Người dùng sẽ có quyền kiểm soát bản trình bày, cho phép điều hướng bản trình bày cho mọi người trong cuộc họp.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/4/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 08/5/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Education Standard, Frontline cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech