Mở rộng phạm vi vùng dữ liệu cho các chỉ mục người dùng Google Drive, Docs, Sheets, và Slides

Tháng 3 09, 2021


Tính năng mới:

Vùng dữ liệu cho Google Workspace cho phép khách hàng chọn một vị trí địa lý cụ thể — ở Hoa Kỳ, ở Châu Âu hoặc được phân phối trên toàn cầu — đối với việc lưu trữ dữ liệu nhằm giúp đáp ứng nhu cầu của tổ chức hoặc tuân thủ. Hiện Google đang mở rộng phạm vi vùng dữ liệu cho các chỉ mục người dùng cho Google Drive, Docs, Sheets và Slides đối với vùng dữ liệu Hoa Kỳ.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tạo sao sử dụng:

Cơ sở hạ tầng đám mây được phân phối trên toàn cầu của Google Workspace giúp giảm độ trễ và bảo vệ dữ liệu bằng tính năng dự phòng theo địa lý, vì vậy hầu hết các tổ chức chọn không giới hạn địa lý đối với dữ liệu thuộc sở hữu. Tuy nhiên, nếu tổ chức có các tùy chọn về nơi dữ liệu được lưu trữ ở vùng địa lý bất kỳ trên thế giới, các vùng dữ liệu có thể giúp đạt được các mục tiêu tuân thủ của tổ chức.

Kể từ khi ra mắt kiểm soát vùng dữ liệu vào năm 2018, Google đã tiếp tục thực hiện các cải tiến, bao gồm việc bổ sung các loại dữ liệu và ứng dụng mới vào năm 2019, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát của quản trị viên dựa trên nhóm vào năm 2020. Bằng cách mở rộng phạm vi vùng dữ liệu đối với chỉ mục người dùng Google Drive, Docs, Sheets và Slides, hy vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn các tùy chọn vị trí dữ liệu của khách hàng và cung cấp cho khả năng kiểm soát tốt hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: vị trí dữ liệu được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp nhóm hoặc đơn vị tổ chức. Tuy nhiên, khi bản phát hành này được triển khai, các chỉ mục người dùng Google Drive, Docs, Sheets, và Slides sẽ tự động được di chuyển để tuân thủ các chính sách vị trí dữ liệu hiện hữu của Hoa Kỳ mà quản trị viên đã thiết lập. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chọn vị trí địa lý cho việc lưu trữ dữ liệu.
  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus.
  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard hoặc Education Fundamentals hoặc G Suite Basic, Business hoặc Nonprofits.

Nguồn: LVtech