Nâng cấp lên OAuth 2.0 để tiếp tục sử dụng Calendar Interop trước ngày 1/10/2022

Tháng 8 23, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2020, Google đã công bố hỗ trợ OAuth2.0 để đảm bảo Lịch Interop tiếp tục khả dụng sau khi Microsoft vô hiệu hóa xác thực cơ bản trong Exchange Online. Vào ngày 1/10/2022, Microsoft sẽ bắt đầu loại bỏ khả năng sử dụng Xác thực cơ bản trong Exchange Online for Exchange Web Services. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khách hàng của Workspace sử dụng Lịch Interop với xác thực Cơ bản trên Microsoft Office 365 để cho phép Microsoft Exchange và Google Calendar hoạt động cùng nhau.

Để tiếp tục sử dụng Calendar Interop, hãy nâng cấp lên xác thực OAuth 2.0 trước ngày 1/10/2022.

MSFT authentication deprecation

Ảnh hưởng:

Điều này chỉ ảnh hưởng đến việc triển khai Microsoft Exchange Online (Microsoft 365). Nếu khách hàng hiện đang sử dụng máy chủ Exchange thì không cần thực hiện hành động nào.

Tại sao sử dụng:

Lịch Interop cho phép người dùng Microsoft Exchange và Google Calendar xem trạng thái sẵn sàng và tài nguyên lịch (chẳng hạn như phòng họp) trên cả hai hệ thống.

Thông tin chi tiết:

Đọc thêm về việc Microsoft ngừng sử dụng Xác thực cơ bản trong Exchange Online.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech