Người thuyết trình có thể xem phần ghi chú trong khi trình bày Google Slides trong Google Meet

Tháng 1 14, 2023


Tính năng mới:

Vào tháng 10/2022, Google đã giới thiệu khả năng trình bày Google Slides  trực tiếp trong Google Meet. Dựa trên tính năng cair tiến này, giờ đây Google đã hỡ trợ người dùng có thể xem ghi chú trong Google Meet.

Chỉ cần nhấp vào nút ghi chú mới của người thuyết trình trên thanh Điều khiển trang trình bày trong Meet để hiển thị ghi chú của người thuyết trình trong cuộc gọi. Trình bày tự tin hơn và tương tác với khán giả mà không cần phải chuyển ngữ cảnh giữa ghi chú và trang trình bày.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: 

  • Chọn "Trình bày" trong Meet > chọn một bản trình bày trên Google Slides > nhấp vào nút ghi chú của người thuyết trình trong các điều khiển ở góc dưới cùng của bản trình bày.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát bản trình bày trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/1/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/1/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech