Nhận thông báo về lỗi tải ứng dụng cho thiết bị Google Meet Hardware

Tháng 4 27, 2024


Tính năng mới:

Là một phần trong chuỗi cải tiến đang diễn ra nhằm quản lý các thiết bị phần cứng Google Meet, gần đây Google đã thông báo rằng sẽ bắt đầu ghi lại các lỗi tải ứng dụng trên các thiết bị phần cứng Meet. Bắt đầu từ hôm nay, giờ đây quản trị viên có thể chọn tham gia nhận thông báo qua email hoặc tin nhắn văn bản khi những lỗi này xảy ra. Đăng ký nhận thông báo có thể giúp cập nhật những gì đang xảy ra trên nhóm phần cứng và nhanh chóng thực hiện hành động để giải quyết những vấn đề này.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Quá trình triển khai mở rộng (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/4/ 2024. Dự kiến quá trình triển khai sẽ mất khoảng sáu tuần để hoàn thành.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị phần cứng Google Meet

Nguồn: LVtech