Nhiều phương thức hơn nhằm ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu trên thiết bị iOS

Tháng 12 07, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2020, Google đã phát hành một số biện pháp bảo vệ chống đánh cắp dữ liệu cho các thiết bị iOS. Hôm nay, Google công bố bộ cải tiến tiếp theo dành cho các biện pháp bảo vệ chống đánh cắp dữ liệu dành cho iOS. Google đang mở rộng các biện pháp kiểm soát bảo mật này để cung cấp cho quản trị viên nhiều cách hơn để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp/tổ chức trên thiết bị iOS.

Giờ đây, quản trị viên có thể bật hoặc tắt các thao tác sau đối với dữ liệu Google Workspace:

  • Sao chép tệp và dữ liệu Google Workspace sang ứng dụng cá nhân

  • Chia sẻ dữ liệu Google Workspace với tài khoản cá nhân qua AirDrop và bảng chia sẻ iOS

  • In không dây tệp Google Workspace

  • Lưu các mục Google Workspace vào tệp bằng bảng chia sẻ iOS

  • Lưu hình ảnh/video trên Google Workspace vào ảnh trên iOS

  • Gán các mục từ Google Workspace cho Danh bạ bằng bảng tính chia sẻ iOS.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Đây là bước tiếp theo để đảm bảo tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu cho dữ liệu Google Workspace cũng như cách thông tin đó được lưu trữ, chia sẻ và sử dụng trên các thiết bị iOS trong doanh nghiệp/tổ chức. Các biện pháp bảo vệ tương tự đã khả dụng trên các thiết bị Android thông qua Hồ sơ công việc.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: các cài đặt này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ cấp OU nào trong toàn tổ chức, để mở rộng cài đặt chính sách cho bất kỳ thiết bị di động iOS nào trong tổ chức. Quản trị viên có thể định cấu hình các cài đặt này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Thiết bị > Thiết bị di động và điểm cuối > Cài đặt iOS > Chia sẻ dữ liệu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bảo vệ dữ liệu trên thiết bị iOS.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Các hành động bị hạn chế không được hiển thị ngoại trừ “Lưu vào tệp”, trong trường hợp đó, một hộp thoại bật lên thông báo cho người dùng rằng hành động này bị hạn chế.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/12/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Dành cho khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise for Education và Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech