Sử dụng Trợ lý Google trên nhiều thiết bị hơn

Tháng 7 24, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng Trợ lý Google với màn hình và loa thông minh, chẳng hạn như Nest Hub Max. Trước đây, Google đã thông báo rằng quyền truy cập vào các dịch vụ Google Workspace từ Trợ lý Google được phát hành công khai trên thiết bị cá nhân của người dùng.

Quản trị viên sẽ cần bật Tìm kiếm và Trợ lý cho các thiết bị này để đảm bảo người dùng có thể truy cập dữ liệu Google Workspace thông qua Trợ lý. Nếu cho phép thiết bị nhà thông minh, quản trị viên có thể chỉ định xem thiết bị có yêu cầu tính năng Voice Match hay Face Match để xác thực hay không.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật Tìm kiếm và Trợ lý trên các thiết bị khác nhau cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Trợ lý Google cho thiết bị.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech