Thay thế nền trong Google Meet hiện khả dụng trên iOS

Tháng 7 23, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể làm mờ hoặc thay thế nền bằng hình ảnh trong Google Meet trên iOS. Người dùng có thể chọn từ những hình ảnh được chọn lọc bởi Google, bao gồm không gian văn phòng, phong cảnh và hình nền trừu tượng hoặc sử dụng hình ảnh riêng của người dùng.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hình nền tùy chỉnh có thể giúp người dùng thể hiện nhiều hơn tính cách cá nhân, cũng như giúp che môi trường xung quanh. Tính năng này khả dụng trên hầu hết các thiết bị di động. Kiểm tra thiết bị tương thích để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này có thể kiểm soát được bằng cài đặt quản trị viên. Kiểm tra Trung tâm trợ giúp hoặc bài đăng trên blog để biết thêm thông tin về việc kiểm soát xem người dùng có thể thay đổi hình nền trong Meet hay không.

  • Người dùng cuối: tính năng này được TẮT theo mặc định. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi nền trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũng như người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech