Tạo trình đơn thả xuống trong Google Sheets

Tháng 12 09, 2022


Tính năng mới:

Hôm nay, Google sẽ thêm các khối thả xuống trong Google Sheets. Đây là tính năng smart canvas mới nhất nêu bật bước tiến tiếp theo của hoạt động cộng tác dành cho Google Workspace. Các khối thả xuống là một tính năng định dạng tùy chỉnh đã khả dụng trong Docs và cho phép người dùng dễ dàng chỉ ra các trạng thái hoặc các mốc quan trọng khác nhau của dự án được nêu trong trang tính.

Ngoài ra, Google đã sửa đổi quy trình làm việc để tạo và quản lý tất cả các quy tắc xác thực dữ liệu, bao gồm cả khối thả xuống và hộp kiểm. Giờ đây, người dùng có thể xem và chỉnh sửa tất cả các quy tắc hiện có đã được tạo trong thẻ cụ thể và tạo các quy tắc bổ sung từ chế độ xem thanh bên mới. Bản cập nhật này cải thiện tính nhất quán của trải nghiệm tổng thể của vì bản cập nhật này hiện phản ánh quy trình công việc để tạo định dạng có điều kiện, phạm vi được bảo vệ và quy tắc phạm vi được đặt tên.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Người dùng có thể chèn khối thả xuống bằng cách chọn Chèn > Danh sách thả xuống hoặc bằng cách nhập “@” theo sau là “thả xuống”. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn chip thông minh vào Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/12/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech