Tập trung thời gian hiệu quả hơn với cài đặt Google Calendar mới

Tháng 6 30, 2023


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã giới thiệu tùy chọn phản ánh thời gian dành cho việc tập trung trong Google Calendar với mục nhập thời gian tập trung. Khi được kết hợp với cài đặt không làm phiền trong Google Chat, người dùng có thể bảo vệ thời gian cho công việc cá nhân mà không bị phân tâm.

Để tăng cường sự tập trung và thu hẹp khoảng cách giữa thời gian không làm phiền và thời gian tập trung, giờ đây người dùng có thể tắt tiếng thông báo trong suốt thời gian tập trung.

Calendar Focus time integration with Chat DnD

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để tắt thông báo Chat khi thêm mục nhập thời gian tập trung, hãy chọn hộp "Không làm phiền". Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng thời gian tập trung trong Google Calendar.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/6/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Standard, Business Plus, Education Standard, Education Plus và Nonprofits.

Nguồn: LVtech