Google Tasks hiện khả dụng trong Google Workspace Essentials và Enterprise Essentials

Tháng 7 22, 2021


Tóm tắt:

Google đang cung cấp miễn phí Google Tasks cho khách hàng của Google Workspace Essentials và Enterprise Essentials

Google Tasks giúp theo dõi các công việc hàng ngày, sắp xếp nhiều danh sách và đặt các ngày đến hạn quan trọng. Google Task có các ứng dụng di động và web, đồng thời được tích hợp với Google Calendarbảng điều khiển bên truy cập nhanh. Bằng cách thêm Task vào Essentials, hy vọng nhiều người dùng có thể nhanh chóng quản lý công việc dù đang làm việc ở đâu.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Vừa mới khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials và Enterprise Essentials.

  • Đã khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech