Tin cập nhật tuần 12-18/12/2022

Tháng 12 19, 2022


Phê duyệt Drive hiện khả dụng trên ứng dụng Android và iOS

Người dùng Google Drive đã có thể gửi một mục để phê duyệt trên web kể từ năm 2021. Những người phê duyệt này có thể nhận xét, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trên một tệp. Bắt đầu từ tuần này, tính năng phê duyệt Drive hiện khả dụng trên ứng dụng Drive dành cho Android và iOS. 

Phiên bản phát hành:

  • Chỉ dành cho các khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và G Suite Business cũ. 

Tìm hiểu thêm

 
 

Phím tắt mới cho Google Sheets trên Android

Để tiếp tục sứ mệnh cung cấp trải nghiệm người dùng đảng cấpcấp trên các thiết bị màn hình lớn, Google sẽ phát hành các tùy chọn phím tắt mới và được cập nhật trên Android để phù hợp hơn với trải nghiệm Google Sheets trên web. 

Xem danh sách đầy đủ các phím tắt và tìm hiểu thêm tại đây

 


 

Chức năng bổ sung để quản lý lưu trữ

Việc thêm giới hạn bộ nhớ dùng chung và ID bộ nhớ dùng chung hiện khả dụng như một phần của bộ công cụ mới để quản lý bộ nhớ. 

Vui lòng tham khảo thông báo để biết thêm thông tin. 

Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech