Tin cập nhật tuần từ 15-21/5/2023

Tháng 5 22, 2023


Cải thiện quản lý thời gian và thời gian hiển thị với khối mới trong Google Docs

Ngoài việc giới thiệu các tính năng canvas thông minh mới trong Google Sheets và Google Docs, hiện Goolge đang thêm các khối hẹn giờ mới có thể được sử dụng cho các hoạt động trong hộp thời gian và đảm bảo người dùng đang sử dụng thời gian một cách hiệu quả.

Để thể hiện thời gian chính xác hơn, Google cũng đang thêm khối thời gian trong ngày vào Google Docs. Bằng cách nhập “@today", người dùng có thể thêm ngày và sau đó chọn "Đặt thời gian" để thêm thời gian vào khối ngày.