Cộng tác với những người khác theo lời mời của Google Calendar trong Google Docs

Tháng 5 19, 2023


Tính năng mới:

Theo những cải tiến gần đây nhất trong canvas thông minh với các khối tùy chỉnhtiêu đề có thể thu gọn trong Google Docs, Google đang thêm một khối cho phép người dùng cộng tác với những người khác để soạn thảo theo lời mời trên lịch.

Điều này có thể hữu ích khi một số bên liên quan có thông tin đầu vào về ngày, giờ, người tham dự, mô tả sự kiện, v.v. Tương tự như mẫu email nháp, sau khi lời mời hoàn tất, chỉ cần nhấp vào biểu tượng Lịch để đưa thông tin chi tiết vào Google Calendar khi đã sẵn sàng gửi.

Collaborate with others on Google Calendar invites in Google Docs

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: phải có quyền chỉnh sửa đối với Google Docs để sử dụng tính năng này. Chỉ cần mở một tài liệu, nhập "@" và “Dự thảo sự kiện lịch” > nhấn enter. Người dùng cũng có thể đi tới Chèn > Khối dựng > Bản nháp sự kiện lịch. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách soạn thảo các sự kiện lịch từ Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/5/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/5/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Tổ chức phi lợi nhuận.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials Starter, Business Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline Starter và Frontline Standard.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech