Giới thiệu chế độ xem trang chủ mới trong Google Drive

Tháng 12 01, 2023


Tính năng mới:

Trong những năm qua, Google đã thêm các tính năng vào Google Drive để giúp người dùng tìm thấy tệp và thư mục hiệu quả hơn. Vào tháng 10, Google đã ra mắt chế độ xem mới trong Google Drive hiển thị tất cả các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý, nhận xét gần đây và phê duyệt tệp để giúp nhanh chóng xem hoạt động gần đây và thực hiện hành động, tất cả ở cùng một nơi.

Hôm nay, Google giới thiệu loạt thay đổi mới nhất giúp tăng năng suất của người dùng trên các chế độ xem mới trong Drive. Trang chủ mới được sắp xếp hợp lý cho Drive có tên là Trang chủ giúp người dùng tìm thấy các tệp quan trọng nhất dễ dàng hơn và nhanh hơn. Cụ thể, người dùng sẽ nhận thấy:

  • Đề xuất tệp và thư mục được cá nhân hóa bằng thuật toán máy học có thể giúp người dùng bắt đầu nhanh chóng. Những đề xuất này sử dụng nhiều tín hiệu khác nhau, chẳng hạn như tệp hoặc thư mục nào người dùng đã mở, chia sẻ hoặc chỉnh sửa gần đây hoặc tài liệu nào được đính kèm vào các sự kiện lịch sắp tới.

  • Lọc các khối để thu hẹp tìm kiếm và tìm các tệp có liên quan nhanh hơn trên Drive, giúp dễ dàng tìm thấy các tệp được đề xuất theo loại, người, ngày sửa đổi hoặc vị trí.

  • Một thiết kế nội tuyến hiện đại hơn với các nguyên tắc của Google Material Design 3 giúp người dùng điều hướng trên Drive hiệu quả hơn nhiều.

Google Drive Home

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sử dụng:

Trang chủ Google Drive mới sẽ giúp người dùng tìm thấy các tệp theo nhu cầu và cộng tác với người khác dễ dàng hơn và nhanh hơn.

Thông tin chi tiết:

Khi truy cập drive.google.com, thay vì truy cập “My Drive”, giờ đây người dùng sẽ được chuyển hướng đến “Trang chủ”. Nếu muốn đặt mặc định thành “My Drive”, hãy nhấp vào tùy chọn “Thay đổi thành My Drive” trong banner trên Trang chủ:

“Change to My Drive”

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng có thể chọn tùy chọn không tham gia. Nếu người dùng chọn không tham gia, trang mặc định sẽ là My Drive. Để từ chối, hãy truy cập My Drive và nhấp vào tùy chọn “Thay đổi thành My Drive” trong biểu ngữ.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/11/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/1/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

    • Lưu ý: chế độ xem Hoạt động trên Drive chỉ dành cho khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech