Tin cập nhật tuần từ 4-10/9/2023

Tháng 9 12, 2023


Mở rộng tính năng tự động sửa lỗi trên Google Chat trên web

Giờ đây, Google Chat trên web sẽ tự động sửa các từ sai chính tả, giúp người dùng gửi tin nhắn không mắc lỗi chính tả dễ dàng hơn. Tương tự như chức năng trong Gmail và Google Docs, các từ đã sửa sẽ được hiển thị bằng phần gạch chân màu xám để biết khi nào quá trình tự động sửa đã diễn ra. 

Tính năng này hiện đang được triển khai cho tất cả người dùng sử dụng tiếng Anh.

Expanding autocorrect to Google Chat on web

 


Mở rộng cách tổ chức tệp hợp lý trên Google Workspace

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu cách sắp xếp tệp hợp lý với bộ chọn vị trí mới của Google Drive. Tiếp theo, sẽ mở rộng trải nghiệm hình ảnh cập nhật này sang Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Sites và Gmail. Giờ đây, người dùng sẽ có quyền truy cập vào các đề xuất hữu ích khi di chuyển tệp, thêm lối tắt vào tệp hoặc tạo bản sao của tệp. 

Thời gian triển khai: 

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Drive.


Đã cập nhật khả năng phóng to/thu nhỏ trên Google Docs, Slides and Drawings

Google đang giới thiệu các phím tắt thu phóng mới trong Google Docs và Slides trên web để giúp phóng to, thu nhỏ hoặc chia tỷ lệ lên 100%. Ngoài ra, giờ đây người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ dễ dàng trong Slides bằng bàn di chuột hoặc bánh xe chuột có phím bổ trợ (cmd/ctrl), giúp điều khiển chế độ xem trang trình bày dễ dàng hơn. 

Tìm hiểu thêm về phím tắt cho DocsSlides.


Hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng cho phụ đề trong Google Meet

Phụ đề trong Google Meet cho phép người dùng xem phụ đề khi mọi người phát biểu trong cuộc họp. Trong vài tuần tới, người dùng sẽ có thể sử dụng phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ hơn:

Hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace. 

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phụ đề trong Google Meet.


Dynamic groups hiện hỗ trợ truy vấn phủ định

Giờ đây, người dùng có thể tạo hoặc chỉnh sửa Dynamic groups để sử dụng phủ định trong truy vấn thành viên. Ví dụ: có thể chọn tạo một Dynamic groups loại trừ tất cả người dùng khỏi một tổ chức con cụ thể hoặc chức danh công việc cụ thể. 

Tuy nhiên, có một số hạn chế — mọi truy vấn sử dụng macro “tồn tại” và sử dụng toán tử AND (&) hoặc các truy vấn trong đó toán tử NOT được sử dụng bên trong macro “tồn tại” sẽ không được hỗ trợ.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai, (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/9/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Frontline Standard, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium. 

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo truy vấn thành viên cho Dynamic groups và tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin về cách xây dựng và thử nghiệm truy vấn thành viên.

Dynamic groups now supports negation queries

Nguồn: LVtech