Các thiết bị Android được quản lý phải nâng cấp lên Android Device Policy trong tháng 3/2023

Tháng 3 10, 2023


Tính năng mới:

Vào năm 2019, Google đã thông báo về việc ứng dụng quản lý Android mới, Android Device Policy, sẽ thay thế ứng dụng Google Apps Device Policy cũ. Google hiện đang ở giai đoạn cuối của quá trình nâng cấp này.

Tất cả các thiết bị có Chính sách thiết bị của Google Apps sẽ mất quyền truy cập trong tháng 3/2023 nếu chưa được nâng cấp. Người dùng ứng dụng Google Apps Device Policy hiện tại phải chuyển sang Android Device Policy trước đó để tiếp tục đồng bộ hóa dữ liệu công việc. Lưu ý rằng, theo lần cập nhật gần đây nhất của Google, quy trình đăng ký người dùng mới trên Chính sách thiết bị cũ của Google Apps sẽ bị chặn và người dùng có thể thấy lỗi trong quá trình đăng ký kể từ tháng 1/2022. Quản trị viên có thể hành động trực tiếp từ cảnh báo trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để xác định người dùng cần nâng cấp.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc chuyển sang Chính sách thiết bị Androidthông báo trước đây để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: có thể tìm thấy các thiết bị cần chuyển đổi trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa Chính sách thiết bị Android và Chính sách thiết bị của Google Apps. Các thiết bị khác nhau có thể cần thực hiện các bước khác nhau để nâng cấp:

  • Quản lý thiết bị nâng cao:

   • Tìm thiết bị quản lý nâng cao bằng cách đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Thiết bị di động và lọc cho Loại: Android và Cấp độ quản lý: Nâng cao.

   • Xác định thiết bị nào trong số những thiết bị này hiện đang được quản lý bởi ứng dụng Chính sách thiết bị của Google Apps và hỗ trợ ứng dụng Chính sách thiết bị Android (tức là thiết bị chạy Android 6+ và hỗ trợ hồ sơ công việc).

   • Gửi những hướng dẫn này cho người dùng để giúp họ chuyển sang Chính sách thiết bị Android.

  • Quản lý thiết bị cơ bản:

 • Người dùng cuối: Người dùng bị ảnh hưởng có thể truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách chuyển thiết bị từ Google Apps Device Policy sang Android Device Policy.

Thời gian triển khai:

 • Các thiết bị chạy trên phần mềm cũ sẽ mất quyền truy cập trong tháng 3/2023.

 • Chính sách thiết bị Android hiện khả dụng và tất cả người dùng nên nâng cấp để tránh bị gián đoạn.

Phiên bản phát hành:

 • Thay đổi này ảnh hưởng đến những khách hàng Google Workspace sử dụng tính năng quản lý di động cơ bản và nâng cao.

Nguồn: LVtech