Giới thiệu các tính năng cộng tác và tính năng linh hoạt mới của Google Sites

Tháng 4 12, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã thực hiện nhiều cải tiến cho Google Sites, bao gồm việc bổ sung tùy chọn khoảng cách, cài đặt mật độ chủ đềcác liên kết mạng xã hội mới. Giờ đây, Google sẽ công bố nhiều cải tiến hơn nữa giúp cải thiện sự cộng tác trong Google Sites và cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn nữa đối với bố cục nội dung trang web.

Con trỏ của cộng tác viên mới sẽ xuất hiện khi người chỉnh sửa trang đang nhập trong một ô văn bản. Điều này sẽ giúp chủ sở hữu và những người khác biết ai đang làm việc gì trong khi ở chế độ chỉnh sửa của một trang web.

 

Hiển thị nội dung linh hoạt hơn bằng cách thêm khung trang và điều chỉnh độ rộng trang web để xem trên màn hình trong các chủ đề tùy chỉnh. Màu khung trang có thể tùy chỉnh và các tùy chọn chiều rộng bao gồm:

 • Bình thường (Mặc định): Được thiết kế cho các trang trải rộng hơn với ít nội dung hơn

 • Đầy đủ: Được thiết kế cho các trang web dày đặc, nhiều nội dung

 • Rộng: Được thiết kế cho các trang nằm trong khoảng giữa bình thường và đầy đủ

Đặt chiều rộng trang web:

site width

 

Kích hoạt khung trang:

 

 

Cuối cùng, Google đang thêm các tùy chọn căn chỉnh cho các nút, cho phép người dùng căn chỉnh các nút sang trái, giữa hoặc phải trong một nhóm. Các nút được căn chỉnh co lại để vừa với văn bản, cho phép một nút hẹp hơn so với nhóm chứa nút.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Con trỏ của cộng tác viên sẽ tự động xuất hiện trong chế độ chỉnh sửa trang.

  • Để điều chỉnh độ rộng của trang web hoặc thêm khung trang, hãy điều hướng đến Chủ đề > Tùy chỉnh > Chỉnh sửa > Khoảng cách > Chiều rộng > và/hoặc Hiển thị khung trang. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo chủ đề tùy chỉnh.

  • Để căn chỉnh một nút, điều hướng đến trình đơn Chèn > Nút. Kéo và thả một nút vào phần thích hợp trong trang web và chọn tùy chọn căn chỉnh phù hợp nhất với trang web.

Thời gian triển khai:

Con trỏ của cộng tác viên:

 • Bản phát hành nhanh: tính năng này đã khả dụng đối với với tất cả người dùng.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/4/2023.

Khung trang và chiều rộng trang có thể tùy chỉnh:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/4/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/4/2023.

Căn chỉnh nút:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/4/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/4/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech