Tính năng giảm nhiễu trong Google Meet hiện khả dụng cho nhiều người dùng hơn và được bật theo mặc định

Tháng 6 19, 2021


Tóm tắt:

Để giúp hạn chế sự phân tâm trong cuộc gọi điện video, Google Meet có thể loại bỏ các tiếng ồn xung quanh như: tiếng đánh máy, tiếng đóng cửa hoặc âm thanh của một công trường xây dựng gần đó. Loại bỏ tiếng ồn giúp thực hiện cuộc gọi hiệu quả hơn bằng cách giảm bớt sự phân tâm nhằm tránh chuyển hướng sự chú ý ra khỏi nội dung cuộc họp.

Năm ngoái, Google đã cung cấp tính năng lọc tiếng ồn trên web cho khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus, sau đó cung cấp tính năng này trên cả web và thiết bị di động. Bây giờ, Google đang thực hiện hai cập nhật bổ sung về tính khả dụng của tính năng:

 • Thêm tính khả dụng cho nhiều người dùng hơn: tính năng bỏ tiếng ồn giờ đây cũng sẽ khả dụng đối với người dùng các phiên bản Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard. Tính năng này sẽ được bật theo mặc định cho những người dùng các phiên bản nêu trên.

 • Kể từ ngày 9/8/2021, tính năng này sẽ được bật theo mặc định cho người dùng Enterprise Plus: tính năng bỏ tiếng ồn sẽ được bật theo mặc định đối với những người dùng Google Workspace Enterprise Plus trước đó chưa tắt tính năng này. Lưu ý rằng thay đổi này có thể thay đổi cài đặt đối với một số người dùng hiện tại. Sẽ không có thay đổi về cài đặt hoặc mặc định đối với khách hàng phiên bản Education.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Người dùng mới: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định đối với người dùng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard. Khi tính năng này khả dụng, người dùng sẽ thấy lời nhắc thông báo về tính năng và chức năng.

  • Người dùng hiện hữu phiên bản Google Workspace Enterprise Plus: bắt đầu từ ngày 9/8/2021, tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định đối với tất cả những người dùng trước đó chưa tắt tính năng này. Nếu không muốn tính năng này được bật theo mặc định, hãy bật và tắt tính năng này cho tài khoản trước ngày  9/8/2021,sau đó cài đặt sẽ không bị thay đổi.

  • Người dùng hiện hữu với Google Workspace Education Plus: sẽ không có thay đổi về cài đặt hoặc mặc định đối với khách hàng Education.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn xung quanh cho tài khoản.

Các cài đặt khả dụng để bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn cho tài khoản

Thời gian triển khai:

Thêm tính khả dụng cho nhiều người dùng hơn:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/6/2021.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/6/2021.

Cập nhật cài đặt mặc định cho người dùng Google Workspace Enterprise Plus:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/8/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Vừa mới khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard.

 • Đã khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech