Trải nghiệm Google Contacts mới cung cấp thông tin phong phú hơn về đồng nghiệp và các bên liên quan

Tháng 7 03, 2021


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một trải nghiệm mới cho Google Contacts sẽ giúp người dùng Google Workspace tìm hiểu thêm về thông tin đồng nghiệp. Trong Contacts (contact.google.com) hoặc thanh bên Contacts, người dùng có thể xem thêm thông tin chi tiết về những người khác, bao gồm:

  • Chuỗi quản lý, bộ phận và chức danh,

  • Lịch sử mối quan hệ trong Không gian làm việc, bao gồm các cuộc hội thoại và cuộc họp qua email.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Hơn bao giờ hết, công việc luôn đòi hỏi mức độ cộng tác, kết nối và tương tác cao hơn. Để cộng tác hiệu quả với các mối quan hệ đó trong mạng lưới rộng lớn hơn, sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu thêm về họ, những gì họ làm, những người đã từng cộng tác và những điều quan trọng đối với họ. Trải nghiệm Google Contacts được thiết kế lại mang đến cho người dùng khả năng dễ dàng tìm hiểu thêm về đồng nghiệp và các bên liên quan, giúp dễ dàng cộng tác và biến ý tưởng thành hành động.

Thông tin chi tiết:

Để tối đa hóa giá trị của tính năng này, sẽ hữu ích nếu dữ liệu người dùng được điền đầy đủ trên các ứng dụng Google Workspace. Quản trị viên  Google Workspace có thể điền dữ liệu này vào một số vị trí:

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin vào hồ sơ Thư mục của người dùng.

  • Người dùng cuối: trong Google Contacts (contact.google.com), chọn tab "Danh bạ" hoặc sử dụng thanh tìm kiếm để tìm thêm thông tin về các thành viên khác trong tổ chức.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech