Truy cập nhanh các tập tin Google Drive trong trình duyệt Chrome

Tháng 10 02, 2021


Tóm tắt:

Google đang thêm một thẻ hiển thị vào Trang Thẻ mới trong trình duyệt Chrome, thẻ này sẽ hiển thị các tập tin có liên quan từ Google Drive, giúp việc tìm các tập tin dễ dàng và hiệu quả hơn.

Vào năm 2019, Google đã ra mắt tính năng cho một số người dùng tìm kiếm nhanh các tập tin trong thanh URL của trình duyệt Chrome. Hôm nay, Google sẽ nâng cao trải nghiệm đó thêm một bước nữa bằng cách đưa các đề xuất tập tin thông minh trực tiếp vào Trang Thẻ mới trong Chrome.

Tìm kiếm tập tin trong thanh URL của trình duyệt Chrome

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người dùng cuối sẽ có thể truy cập các tập tin Drive có mức ưu tiên cao nhất ngay từ Trang Thẻ mới của Chrome Desktop. Giao diện dễ truy cập sẽ tiết kiệm thời gian của người dùng cuối và đề xuất thông minh hỗ trợ người dùng điều hướng đến các tập tin có liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền/ đơn vị tổ chức/ nhóm miễn là người dùng có thể sử dụng trải nghiệm. Tính năng này sẽ không ảnh hưởng đến những người dùng mà quản trị viên đã đặt trải nghiệm bằng các chính sách của Chrome. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt thẻ Google Drive cho tổ chức.

Cho phép hoặc tắt đề xuất tập tin của Google

  • Người dùng cuối:

    • Tính năng này sẽ được bật theo mặc định, miễn là người dùng không thay đổi trải nghiệm Trang Thẻ mới. Người dùng có thể tắt và bật lại tính năng này bằng cách nhấp vào nút "Tùy chỉnh Chrome" ở dưới cùng bên phải của Trang Thẻ mới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech