Tùy chỉnh thông báo lỗi cho các quy tắc ngăn ngừa mất dữ liệu của Google Chat khả dụng bản beta mở

Tháng 7 07, 2023


Tính năng mới:

Đối với các quy tắc bảo vệ dữ liệu mới và hiện có đối với Google Chat, giờ đây quản trị viên có thể tùy chỉnh thông báo hiển thị cho người dùng khi tin nhắn bị chặn. Trước đây, thông báo sẽ là cảnh báo tiêu chuẩn, dùng chung cho mọi trường hợp. Giờ đây, quản trị viên có thể cung cấp thêm ngữ cảnh cho người dùng, bao gồm những gì người dùng có thể làm để tự bỏ chặn hoặc liên kết đến các tài nguyên bổ sung.

Tính năng này khả dụng bản beta mở, nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng tính năng này mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể. Lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng trên web, người dùng di động sẽ tiếp tục thấy cảnh báo tiêu chuẩn.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Các quy tắc ngăn ngừa mất dữ liệu được tích hợp vào nền tảng Workspace, thực hiện kiểm tra theo thời gian thực để giúp giữ an toàn cho nhân viên và dữ liệu khi làm việc. Ngoài việc thực thi các quy tắc này, việc nâng cao nhận thức của người dùng là rất quan trọng trong việc hiểu tổng thể và áp dụng các phương pháp hay nhất về bảo mật.

Tính năng này cung cấp giải thích chi tiết hơn về lý do tại sao tin nhắn bị chặn giúp người dùng hiểu cách tự bỏ chặn và hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn hơn. Bên cạnh đó, còn giải thích chi tiết hơn có thể bao gồm chia sẻ liên kết để biết thêm thông tin về các phương pháp hay nhất về bảo mật, cách chỉnh sửa lại thông báo để bảo mật hơn, v.v. Ngoài ra, nếu quản trị viên đang sử dụng các quy tắc ngăn ngừa mất dữ liệu để cảnh báo người dùng không nên chia sẻ một số thông tin nhất định trên Chat, khi đó có thể tùy chỉnh thông báo để thông báo cho người dùng về những rủi ro trước khi họ tiếp tục.

Để biết thêm thông tin về ngăn chặn mất dữ liệu cho Google Chat, hãy tham khảo Help Center, thông báo ban đầu cũng như thông báo được đưa ra tại Google Cloud Next 2022.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được tùy chỉnh theo quy tắc ở cấp miền, đơn vị tổ chức (OU) hoặc cấp nhóm. Khi tạo quy tắc, trong Bước 4: Hành động, trong “Thông báo người dùng”, chọn “thông báo tùy chỉnh”.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách ngăn rò rỉ dữ liệu từ tin nhắn và tệp đính kèm.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động đối với người dùng cuối. Tùy thuộc vào cài đặt quản trị, người dùng sẽ thấy thông tin chi tiết hơn nếu đang cố gửi một tin nhắn Google Chat đáp ứng các điều kiện được xác định trong quy tắc ngăn ngừa mất dữ liệu.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade và Frontline Standard.

  • DLP for Chat cũng khả dụng đối với người dùng Cloud Identity Premium được cấp phép đối với các phiên bản Workspace bao gồm Google Chat và Kiểm tra và Truy vấn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Nguồn: LVtech