Các Space hiện hữu được sắp xếp theo chủ đề cuộc trò chuyện sẽ được nâng cấp lên trải nghiệm theo chuỗi nội tuyến mới vào quý 4/2023

Tháng 6 01, 2023


Tính năng mới:

Vào năm 2022, Google đã giới thiệu tính năng phân luồng nội tuyến cho Google Chat và kể từ tháng 3/2023, tất cả không gian mới tạo trong Google Chat đều được phân luồng nội tuyến theo mặc định.

Để tiếp tục hướng tới một luồng trò chuyện duy nhất, được sắp xếp hợp lý trong Google Chat, tất cả các Space hiện hữu được sắp xếp theo chủ đề cuộc trò chuyện sẽ được nâng cấp lên trải nghiệm theo chuỗi nội tuyến. Quá trình nâng cấp này sẽ diễn ra vào đầu Quý 4 năm 2023. Trong thời gian chờ đợi, các Space luồng cũ hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động như hiện tại cho đến khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Space được tổ chức theo chủ đề hội thoại

Luồng trò chuyện trong Space

 

Trước khi nâng cấp, Google sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trên Workspace Updates Blog. Quản trị viên, đối tác và người bán lại của Google Workspace sẽ nhận được email có thêm thông tin về những điều sẽ xảy ra trước khi nâng cấp.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao quan trọng:

Google Chat tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dùng với các tính năng mới và linh hoạt. Để mang lại trải nghiệm nhất quán cho người dùng và giảm độ phức tạp, tất cả các Space Google Chat sẽ sử dụng phân luồng nội tuyến vào đầu quý 4/2023.

Chuỗi nội tuyến cho phép người dùng trả lời bất kỳ tin nhắn nào và tạo một cuộc thảo luận tách biệt với cuộc trò chuyện chính. Người dùng cũng có thể theo dõi các chuỗi cụ thể, theo đó họ sẽ nhận được thông báo về các câu trả lời và @ đề cập trong chuỗi đó, giúp loại bỏ sự lộn xộn và luôn cập nhật những gì quan trọng nhất. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể tận dụng các tính năng hữu ích sắp tới khác như trích dẫn tin nhắn, liên kết tin nhắn, v.v.

Thông tin chi tiết:

Tất cả các tin nhắn, được gửi trước khi di chuyển sẽ được giữ lại mà không bị mất dữ liệu và sau khi nâng cấp, sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian thay vì theo chủ đề. Cũng sẽ có một dấu phân tách có tiêu đề “Bắt đầu chủ đề mới” để cho biết mỗi khi một chủ đề mới được bắt đầu.

Trong một số trường hợp, khi mọi người đã trả lời về các chủ đề cũ hơn, thứ tự thời gian mới sẽ được ưu tiên. Điều này có nghĩa là các tin nhắn có thể không xuất hiện bên cạnh chủ đề ban đầu mà xuất hiện theo dấu thời gian. Khi điều này xảy ra, phản hồi mới sẽ trích dẫn thông báo tương ứng cuối cùng đang phản hồi, như được thấy trong hình ảnh thứ hai bên dưới.

Người dùng cũng sẽ thấy dấu phân tách giữa tin nhắn cuối cùng được gửi trước khi di chuyển và một thông báo cho biết rằng Space đã được nâng cấp lên Space có các câu trả lời nội tuyến. Trong tương lai, tất cả các tin nhắn mới sẽ có chức năng tạo chuỗi trong dòng — nhiều thông tin hơn về trải nghiệm sau khi di chuyển sẽ được chia sẻ qua email tới quản trị viên, đối tác và người bán lại.

Trước khi nâng cấp: các cuộc hội thoại được nhóm theo chủ đề