Dễ dàng xác định những chủ đề chưa đọc nào phù hợp nhất trong Google Chat

Tháng 2 27, 2024


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã thông báo rằng tất cả các Space mới tạo trong Google Chat sẽ được tổ chức theo chuỗi nội tuyến. Trải nghiệm người dùng được sắp xếp hợp lý này cho phép trả lời bất kỳ tin nhắn nào và tạo một cuộc thảo luận riêng biệt tách biệt với cuộc trò chuyện chính. Google cũng giới thiệu một số nội dung cập nhật, chẳng hạn như trang chủ, tin nhắn được đề cậptin nhắn được gắn dấu sao để giúp người dùng tìm thấy nội dung theo nhu cầu nhanh hơn nhiều trong Chat.

Hiện nay, Google đang tiếp tục cải tiến ứng dụng Chat bằng cách cải thiện trải nghiệm theo chuỗi nội tuyến trong Space. Với nhiều chủ đề trên nhiều Space, có thể khó xác định chủ đề chưa đọc nào phù hợp nhất với người dùng. Để cung cấp nhiều ngữ cảnh hơn, giờ đây người dùng sẽ thấy hình đại diện của người tham gia cho các chủ đề chưa đọc trong chế độ xem cuộc trò chuyện. Không cần phải nhấp để mở bảng điều khiển bên của chuỗi, giờ đây việc quyết định đọc và trả lời chủ đề nào sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Web experience

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Việc có thể xem hình đại diện của người tham gia đối với các chủ đề chưa đọc giúp người dùng dễ dàng xác định xem chủ đề đó có phù hợp hay không.

mobile experience

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng Google Chat.

Thời gian triển khai:

Web

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:  đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/2/2024.

Android

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/2/2024.

iOs

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/2/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech