Môi trường phát triển tích hợp Apps Script được cập nhật sẽ thay thế trải nghiệm cũ vào quý 4/2022

Tháng 9 22, 2022


Tính năng mới:

Vào tháng 12/2020, Google đã công bố trải nghiệm được cập nhật và cải tiến cho môi trường phát triển tích hợp Apps Script (IDE). Kể từ đó, có thể truy cập IDE kế thừa. Vào cuối quý 3/2022, Google sẽ bắt đầu ngưng hỗ trợ trải nghiệm cũ. Bắt đầu từ quý 4/2022, IDE mới sẽ trở thành trải nghiệm mặc định mà không có tùy chọn hoàn nguyên.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên:

Tại sao quan trọng:

Apps Script là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh chóng giúp tạo các giải pháp kinh doanh tùy chỉnh tích hợp với Google Workspace một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời tăng sức mạnh của các ứng dụng bao gồm Calendar, Docs, Drive, Gmail, Sheets và Slides... Với lần ra mắt này, Google đã cải tiến IDE dựa trên đám mây để giúp người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý các dự án. IDE mới giúp đơn giản hóa trải nghiệm phát triển cho Google Workspace - để biết thêm thông tin, hãy xem thông báo cũ, cũng như các tính năng bổ sung đã công bố vào tháng 4/2022 để đạt được trải nghiệm tương đương với trải nghiệm cũ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: bắt đầu từ quý 4 năm 2022, IDE mới sẽ trở thành trải nghiệm mặc định mà không có tùy chọn hoàn nguyên.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech