Nhiều quyền kiểm soát hơn dành cho những người tổ chức cuộc họp Google Meet

Tháng 10 23, 2021


Tính năng mới:

Người tổ chức cuộc họp trong Google Meet hiện có thể khóa âm thanh và video để tắt micrô hoặc máy ảnh của những người tham gia trong cuộc họp và ngăn họ bật lại cho đến khi mở khóa, trong phòng chính và phòng ngắt. Đầu năm nay, Google đã công bố khả năng cho phép người tổ chức cuộc họp tắt tiếng tất cả mọi người cùng một lúc trong Google Meet trên thiết bị máy tính để bàn/máy tính xách tay. Khóa âm thanh và video mới giúp tính năng này trở nên hữu ích hơn với việc ngăn người tham gia tự bật tiếng sau khi bị tắt tiếng.

Màn hình điều khiển của người tổ chức

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Tính năng này cho phép người tổ chức cuộc họp kiểm soát nhiều hơn các cuộc họp của họ bằng cách cho phép quyết định khi nào muốn cho phép các cấp độ tham gia khác nhau từ những người tham dự, chẳng hạn như để giải quyết những người tham gia gây rối.

Thông tin chi tiết:

Những người tham gia sử dụng các phiên bản ứng dụng Android và iOS không hỗ trợ khóa âm thanh và video sẽ bị xóa khỏi cuộc họp nếu người chủ trì hoặc người đồng tổ chức bật một trong hai khóa. Nếu vẫn cố gắng tham gia cuộc họp đã bật một trong hai khóa này, người tham gia sẽ được nhắc cập nhật ứng dụng hoặc sử dụng thiết bị khác để tham gia cuộc họp. Tắt khóa âm thanh hoặc video sẽ cho phép những người tham gia này có thể tham gia lại cuộc họp.

Các phiên bản được hỗ trợ tối thiểu là:

  • Android: hệ điều hành Android phiên bản M hoặc mới hơn

  • iOS: iOS phiên bản 12 trở lên

  • Ứng dụng Meet hoặc Gmail: phiên bản cập nhật mới nhất

Khóa âm thanh hoặc video, cũng như khóa trò chuyện và khóa trình bày, do người chủ trì cuộc họp chính thiết lập cũng sẽ áp dụng cho các phòng ngắt được khởi chạy sau đó. Khi một phòng ngắt được khởi chạy, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với cài đặt khóa trong một phòng riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt của các phòng ngắt khác hoặc cuộc họp chính.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/10/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech