Quản lý thành viên nhóm tự động với Dynamic groups hiện đã được phát hành công khai

Tháng 2 22, 2021


Tính năng mới:

Dynamic groups hiện đã được phát hành công khai. Dynamic groups hoạt động giống như các Google Group khác, nhưng với lợi ích bổ sung là tư cách thành viên tự động được cập nhật với truy vấn thành viên. Dynamic groups có thể dựa trên một hoặc nhiều thuộc tính người dùng, bao gồm địa chỉ, vị trí, tổ chức và mối quan hệ.

Bằng cách tự động hóa quản lý thành viên, quản trị viên có thể tăng cường bảo mật, giảm lỗi và giảm bớt rắc rối cho người dùng đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho quản trị viên.

Xem thông báo beta để biết thêm chi tiết và các trường hợp sử dụng mẫu cho Dynamic groups. Lưu ý rằng khi ra mắt, quản trị viên sẽ không thể quản lý các chính sách — như chính sách truy cập nhận biết ngữ cảnh — bằng cách sử dụng các nhóm động. Google đang nỗ lực bổ sung chức năng này trong tương lai và sẽ thông báo trên trang Google Workspace khi có sẵn.

Điều này kết hợp với các thông báo gần đây về các tính năng giúp quản lý các nhóm trong tổ chức dễ dàng hơn. Giờ đây, quản trị viên cũng có thể chỉ định nhóm làm nhóm bảo mật, đặt thời hạn thành viên nhómxem khả năng hiển thị thành viên gián tiếp và phân cấp thành viên thông qua API. Hy vọng các tính năng này giúp việc sử dụng nhóm dễ dàng hơn để đáp ứng nhu cầu truy cập, bảo mật và giao tiếp của tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Dynamic groups sẽ khả dụng đối với tất cả người dùng đủ điều kiện với các đặc quyền tạo nhóm và đọc người dùng. Để bắt đầu, đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Thư mục > Nhóm hoặc sử dụng API Cloud Identity. Đọc tài liệu để tìm hiểu thêm về cách quản lý Dynamic groups.
  • Người dùng cuối: không khả dụng đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Cloud Identity Premium.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Education Fundamentals hoặc các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech