Các tác vụ được đề xuất bằng một cú nhấp chuột trong Trung tâm cảnh báo

Tháng 9 25, 2021


Tính năng mới:

Trong Trung tâm cảnh báo, quản trị viên sẽ thấy các tác vụ được đề xuất bằng một cú nhấp chuột mới cho các cảnh báo khác nhau để có thể thực hiện các tác vụ này mà không cần rời khỏi Trung tâm cảnh báo. Quản trị viên sẽ thấy các tác vụ được đề xuất như:

  • Đánh dấu một email là lừa đảo,

  • Tạm ngưng một người dùng,

  • Khôi phục người dùng sau khi bị tạm ngưng,

  • Chặn thiết bị,

  • Xóa email và hơn thế nữa.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Hy vọng những tác vụ được đề xuất này giúp quản trị viên dễ dàng nhanh chóng phân loại, thực hiện tác vụ và khắc phục các sự cố khác nhau trong tổ chức nhanh hơn.

Ngoài ra, bản cập nhật này được xây dựng dựa trên những cải tiến trước đó trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, chẳng hạn như trang chủ được cập nhật, trải nghiệm điều hướng được thiết kế lạiquản lý người dùng và miền được tổ chức hợp lý.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thực hiện tác vụ khi gặp các cảnh báo.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech